Great Lede

NBCNews:

“A major adult filmmaker sued to block a new Los Angeles County law requiring porn actors to wear condoms, calling it a threat to free expression.”

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Wait …

The name of the new law’s ballot initiative: “Measure B.”

Ha ha ha ha ha h

Sorry, fell off my chair.

Ha ha ha ha ha ha.